• ANABIO R&D CO., LTD
What are you looking for?

Nghiên cứu ngẫu nhiên, mù đơn nhóm đối chứng song song, đánh giá an toàn và tác dụng hỗ trợ điều trị viêm đại tràng của sản phẩm LiveSpo® COLON trong phác đồ kết hợp với điều trị theo thường quy

Research Details

Nghiên cứu ngẫu nhiên, mù đơn nhóm đối chứng song song, đánh giá an toàn và tác dụng hỗ trợ điều trị viêm đại tràng của sản phẩm LiveSpo® COLON trong phác đồ kết hợp với điều trị theo thường quy

Viêm đại tràng (Inflammatory Bowel Disease-IBD) bao gồm hai loại rối loạn đường ruột mãn tính: bệnh Crohn và viêm loét đại tràng. Các loại bệnh này thường hay tái phát, triệu chứng lại thường xuất hiện không dự báo trước nên bệnh nhân rất dễ bị trầm cảm. 

Nghiên cứu này được thực hiện với mục tiêu Đánh giá tính an toàn và tác dụng hỗ trợ điều trị viêm đại tràng của sản phẩm LiveSpo® COLON trong phác đồ kết hợp với các thuốc theo thường quy, so sánh với điều trị bằng các thuốc theo thường quy thông thường. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy: Trên các nhóm nghiên cứu có sử dụng LiveSpo® COLON và nhóm không sử dụng LiveSpo® COLON: 

– Hầu hết các triệu chứng bệnh IBD trong nhóm bệnh nhân có sử dụng LiveSpo® COLON được cải thiện có ý nghĩa thống kê sau 7 ngày điều trị, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê và ý nghĩa lâm sàng trở nên rõ ràng và khác biệt lớn hơn, ưu thế thuộc về nhóm bệnh nhân có sử dụng LiveSpo® COLON khi quan sát theo dõi tại thời điểm kết thúc điều trị 30 ngày. 

– Nghiên cứu không ghi nhận trường hợp biến cố bất lợi, nghiêm trọng nào của sản phẩm trong thời gian theo dõi 30 ngày. 

Nghiênc ứu này đã cung cấp các bằng chứng cho thấy LiveSpo® COLON trong phác đồ kết hợp với các thuốc điều trị theo thường quy thể hiện khuynh hướng vượt trội trong việc giảm nhẹ các triệu chứng bệnh IBD so với việc sử dụng các thuốc điều trị theo thường quy hiện tại và không gây thêm vấn đề an toàn nào đáng chú ý.

Hosted By Wordpress Clusters