Sáng chế

Chế phẩm lợi khuẩn đường hô hấp và cơ cấu bổ sung chế phẩm lợi khuẩn này vào không khí;

Nguyễn Hoà Anh, Phạm Hồng Thuyết, Trần Thị Mỹ, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Thị Vân Anh;

Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ số 38113/QĐ-SHTT.IP ngày 31/5/2023.

Quy trình xác định nhóm vi khuẩn Bacillus sống có trong sản phẩm lợi khuẩn và hỗn hợp cặp mồi và đầu dò để xác định nhóm vi khuẩn này;

Nguyễn Thị Vân Anh, Chu Văn Sơn, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Hoà Anh, Nguyễn Đình Thắng;

Bằng sáng chế số VN 1-33575 ngày 06/9/2022.

Chế phẩm lợi khuẩn đường ruột và cơ cấu bổ sung chế phẩm lợi khuẩn này vào nước uống;

Nguyễn Hoà Anh, Phạm Hồng Thuyết, Trần Thị Mỹ, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Thị Vân Anh;

Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ số 13574w/QĐ-SHTT ngày 05/8/2022.

Dung dịch probiotic để hỗ trợ ngăn ngừa và điều trị bệnh viêm âm đạo và quy trình sản xuất dung dịch này;

Nguyễn Hoà Anh, Bùi Thị Việt Hà, Nguyễn Thị Vân Anh, Nguyễn Thị Mai Phương, Nguyễn Thị Huyền, Bùi Thị Huyền, Trần Thị Mỹ;

Quyết định chấp nhân đơn hợp lệ số 12903w/QĐ-SHTT ngày 09/8/2021.

Chế phẩm probiotic để hỗ trợ điều trị bệnh viêm đường hô hấp, chủng vi khuẩn và quy trình sản xuất chế phẩm này;

Nguyễn Hoà Anh, Nguyễn Thị Vân Anh, Đào Văn Quý, Bùi Thị Huyền;

Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ số 5849w/QĐ-SHTT ngày 13/4/2021.

Chế phẩm probiotic để hỗ trợ điều trị viêm đại tràng và quy trình sản xuất chế phẩm này;

Nguyễn Hoà Anh, Nguyễn Thị Vân Anh, Nguyễn Thị Mai Phương, Trần Thị Mỹ, Phạm Hồng Thuyết, Đào Văn Quý;

Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ số 4209w/QĐ-SHTT ngày 18/3/2021.

Công ty TNHH ANABIO R&D, Kiểu dáng công nghiệp CHAI,

Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ số 22491w/QĐ-SHTT ngày 31/12/2021.

Công ty TNHH ANABIO R&D, Nhãn hiệu ANAPURE,

Bằng độc quyền số VN 4-0270519 ngày 26/10/2016.

Công ty TNHH ANABIO R&D, Nhãn hiệu GREENBIO,

Bằng độc quyền số VN 4-0235782 ngày 210/11/2014.

Công ty TNHH ANABIO R&D, Nhãn hiệu SPOBIO,

Bằng độc quyền số VN 4-0229460 ngày 06/8/2014.

Công ty TNHH ANABIO R&D, Nhãn hiệu Bacillus indicus HU36,

Bằng độc quyền số VN 4-2025372 ngày 10/5/2013

Công ty TNHH ANABIO R&D, Nhãn hiệu Bacillus subtilis HU58.

Bằng độc quyền số VN 4-0205371 ngày 10/5/2013

Công ty TNHH ANABIO R&D, Nhãn hiệu Immunobran,

Bằng độc quyền số VN 4-0193465 ngày 11/10/2012

Công ty TNHH ANABIO R&D, Logo ANABIO R&D,

Bằng độc quyền số VN 4-0183231 ngày 17/4/2012

Hosted By Wordpress Clusters