Sáng chế

Quy trình xác định nhóm vi khuẩn Bacillus sống có trong sản phẩm lợi khuẩn và hỗn hợp cặp mồi và đầu dò để xác định nhóm vi khuẩn này;

Nguyễn Thị Vân Anh, Chu Văn Sơn, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Hoà Anh, Nguyễn Đình Thắng;

Bằng sáng chế số VN 1-33575 ngày 06/9/2022.

Chế phẩm lợi khuẩn đường ruột và cơ cấu bổ sung chế phẩm lợi khuẩn này vào nước uống;

Nguyễn Hoà Anh, Phạm Hồng Thuyết, Trần Thị Mỹ, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Thị Vân Anh;

Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ số 13574w/QĐ-SHTT ngày 05/8/2022.

Dung dịch probiotic để hỗ trợ ngăn ngừa và điều trị bệnh viêm âm đạo và quy trình sản xuất dung dịch này;

Nguyễn Hoà Anh, Bùi Thị Việt Hà, Nguyễn Thị Vân Anh, Nguyễn Thị Mai Phương, Nguyễn Thị Huyền, Bùi Thị Huyền, Trần Thị Mỹ;

Quyết định chấp nhân đơn hợp lệ số 12903w/QĐ-SHTT ngày 09/8/2021.

Chế phẩm probiotic để hỗ trợ điều trị bệnh viêm đường hô hấp, chủng vi khuẩn và quy trình sản xuất chế phẩm này;

Nguyễn Hoà Anh, Nguyễn Thị Vân Anh, Đào Văn Quý, Bùi Thị Huyền;

Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ số 5849w/QĐ-SHTT ngày 13/4/2021.

Chế phẩm probiotic để hỗ trợ điều trị viêm đại tràng và quy trình sản xuất chế phẩm này;

Nguyễn Hoà Anh, Nguyễn Thị Vân Anh, Nguyễn Thị Mai Phương, Trần Thị Mỹ, Phạm Hồng Thuyết, Đào Văn Quý;

Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ số 4209w/QĐ-SHTT ngày 18/3/2021.

Công ty TNHH ANABIO R&D, Kiểu dáng công nghiệp CHAI,

Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ số 22491w/QĐ-SHTT ngày 31/12/2021.

Công ty TNHH ANABIO R&D, Nhãn hiệu ANAPURE,

Bằng độc quyền số VN 4-0270519 ngày 26/10/2016.

Công ty TNHH ANABIO R&D, Nhãn hiệu GREENBIO,

Bằng độc quyền số VN 4-0235782 ngày 210/11/2014.

Công ty TNHH ANABIO R&D, Nhãn hiệu SPOBIO,

Bằng độc quyền số VN 4-0229460 ngày 06/8/2014.

Công ty TNHH ANABIO R&D, Nhãn hiệu Bacillus indicus HU36,

Bằng độc quyền số VN 4-2025372 ngày 10/5/2013

Công ty TNHH ANABIO R&D, Nhãn hiệu Bacillus subtilis HU58.

Bằng độc quyền số VN 4-0205371 ngày 10/5/2013

Công ty TNHH ANABIO R&D, Nhãn hiệu Immunobran,

Bằng độc quyền số VN 4-0193465 ngày 11/10/2012

Công ty TNHH ANABIO R&D, Logo ANABIO R&D,

Bằng độc quyền số VN 4-0183231 ngày 17/4/2012

Hosted By Wordpress Clusters