Personal Information

TS. Nguyễn Hoà Anh

Giám đốc Công ty TNHH ANABIO R&D

Education & Training

 • 1989 :
  Tốt nghiệp kỹ sư, Trường Đai học Bách Khoa Hà Nội, chuyên ngành Hoá thực phẩm
 • 1998 :
  Tốt nghiệp Thạc sỹ, Trường Đại học Tohoku Nhật Bản, chuyên ngành Vi sinh và Sinh học phân tử
 • 2001 :
  Tiến sĩ, Trường Đại học Tohoku Nhật Bản, chuyên ngành Vi sinh và Sinh học phân tử
 • 2005 :
  Sau tiến sĩ, Trường Đại học Tohoku Nhật Bản, chuyên ngành Lý sinh Quá trình công tác

Giới thiệu

TS. Nguyễn Hòa Anh nói rằng: “Tôi luôn nghĩ, là một nhà khoa học, niềm hạnh phúc lớn nhất có lẽ không phải là việc tôi hãnh diện mình có được bao nhiêu bằng khen hay giải thưởng khoa học được vinh danh, mà quan trọng hơn là những nghiên cứu của mình được ứng dụng vào thực tiễn cuộc sống như thế nào, giúp ích và phục vụ bà con ra sao“.

Quá trình công tác

Nghiên cứu viên, Trường Đại học Tohoku Nhật Bản

2005-2010

Giảng viên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

2010-2013

Giám đốc Công ty CP ANABIO Research & Development

2013-2020

Giám đốc Công ty TNHH ANABIO R&D, Công ty TNHH LiveSpo Pharma

2020-nay

Hosted By Wordpress Clusters