Giới thiệu chung

3.1

Trung tâm Nghiên cứu bào tử lợi khuẩn (Spobio Center)

Trung tâm Nghiên cứu bào tử lợi khuẩn (Spobio Center) được thành lập vào ngày 18/5/2022 dưới sự tài trợ của LiveSpo Global JSC, trực thuộc Công ty TNHH ANABIO R&D. Spobio Center ra đời với mục tiêu xây dựng một trung tâm nghiên cứu chuyên sâu về bào tử lợi khuẩn và sẽ là nguồn động lực để có thêm nhiều nhà khoa học trên thế giới cùng quan tâm và phát triển bào tử lợi khuẩn như một giải pháp hướng tới tương lai không kháng sinh.

Trung tâm Nghiên cứu bào tử lợi khuẩn được đầu tư nhiều máy móc, trang thiết bị hiện đại phục vụ nghiên cứu chuyên sâu về bào tử lợi khuẩn, sử dụng các kỹ thuật vi sinh, lý sinh, hóa sinh, sinh học phân tử, và tế bào.

LiveSpo Global đã tài trợ cho việc xây dựng và duy trì hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu bào tử lợi khuẩn. LiveSpo là thương hiệu có năng lực cao với chuỗi giá trị từ R&D, thử nghiệm lâm sàng, sản xuất cho tới phân phối các sản phẩm bào tử lợi khuẩn. Với công nghệ sản xuất mang tính đột phá, các sản phẩm của LiveSpo đều có hiệu quả rõ ràng và tuyệt đối an toàn cho cả trẻ sơ sinh, sẵn sàng phục vụ sứ mệnh “Vì một tương lai không kháng sinh”.

Hosted By Wordpress Clusters