Research Details

Nghiên cứu đánh giá độc tính cấp và độc tính bán trường diễn đường uống, thử kích ứng mắt, kích ứng mũi, kích ứng niêm mạc của sản phẩm LiveSpo® NAVAX

LiveSpo® NAVAX là sản phẩm chuyên dụng có chứa 5 tỷ bào tử lợi khuẩn dùng để vệ sinh tai, mũi, họng giúp giảm nguy cơ viêm đường hô hấp cho nhiều đối tượng như trẻ em, người lớn tuổi, phù hợp sử dụng cho cả gia đình. 

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá tính an toàn của sản phẩm LiveSpo® NAVAX trên đối tượng chuột nhắt và thỏ được thực hiện tại Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung Ương. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy LiveSpo® NAVAX được đánh giá là an toàn khi sử dụng: 

Trên đối tượng chuột nhắt trắng ,LiveSpo® NAVAX được đánh giá có độc tính thấp dưới ngưỡng phân loại của GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals, 2021). 

Trên đối tượng thỏ LiveSpo® NAVAX cho thấy không gây ra các bất thường ở các tổ chức tim, phổi, gan, lách, thận, dạ dày, ruột, cũng như không gây ra các tổn thương mô bệnh học của gan, thận; Không gây kích ứng trên mũi, không gây kích ứng niêm mạc miệng, không gây kích ứng mắt. 

Hosted By Wordpress Clusters