Người sáng lập

dr-anh-hoa-nguyen-image

Dr. Anh Hoa Nguyen

Director of ANABIO R&D Co. Ltd
Ts Nguyễn Hoà Anh nói rằng: “Tôi luôn nghĩ, là một nhà khoa học, niềm hạnh phúc lớn nhất có lẽ không phải là việc tôi hãnh diện mình có được bao nhiêu bằng khen hay giải thưởng khoa học được vinh danh, mà quan trọng hơn là những nghiên cứu của mình được ứng dụng vào thực tiễn cuộc sống như thế nào, giúp ích và phục vụ và con ra sao”
Hosted By Wordpress Clusters