Kit tinh sạch acid nucleic và phát hiện gen đặc hiệu của vi sinh vật gây bệnh

Danh mục:

Mô tả

 

 

Liên hệ kỹ thuật:

Tel: 84-1644475945

 E-mail: techservice@anabio.com.vn