Kit phát hiện các vi sinh vật gây bệnh bằng Real-time PCR: ANAPURE qPCR kits

Danh mục:

Mô tả