ANAPURE® VIRAL DNA/RNA MINI KIT

Mô tả

Có thể tách chiết đồng thời cả DNA và RNA hoặc ưu tiên tách một trong hai thành phần này trong huyết thanh tuỳ thuộc vào đệm và bước tiến hành trong hướng dẫn sử dụng của kit.
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Mã số: APM01
Số lượng phản ứng trong 1 bộ: 50 phản ứng
Tách chiết DNA/RNA virus trong huyết thanh
Hàm lượng acid nucleic >=50 ng/µl

Độ tinh sạch OD A260/A280: 1,8-2,2
Dễ dàng sử dụng ngay, thời gian tách chiết khoảng 45 phút.