ANAPURE® TISSUE DNA MINI KIT

Mô tả

Kit tách chiết DNA của tissue động/thực vật bằng cột màng silica

 

Thông tin chi tiết sản phẩm:

  • Mã số: APM04
  • Số lượng phản ứng trong 1 bộ: 50 phản ứng
  • Tách chiết DNA của tissue động vật
  • Hàm lượng acid nucleic >=100ng/µl
  • Độ tinh sạch: 1,8-2,2
  • Dễ dàng sử dụng ngay, thời gian tách chiết khoảng 60 phút.