ANAPURE® RNA MINI KIT

Mô tả

Kit tách chiết RNA genome chung cho tế bào người/động vật, nấm, vi khuẩn, virus trong các mẫu máu, huyết thanh, huyết tương và các dịch cơ thể bằng cột màng silica

Thông tin sản phẩm:

Mã số: APM09

Số lượng phản ứng trong 1 bộ: 50 phản ứng

Tách chiết RNA genome chung cho tế bào người/động vật, nấm, vi khuẩn, virus trong các mẫu máu, huyết thanh, huyết tương và các dịch cơ thể.

Hàm lượng acid nucleic >=100 ng/µl

Độ tinh sạch OD A260/A280: 1,8-2,2

Dễ dàng sử dụng ngay, thời gian tách chiết khoảng 60 phút.