ANAPURE® PCR & GEL PURIFICATION MINI KIT

Mô tả

Kit tinh sạch DNA từ gel agarose và sản phẩm PCR

Thông tin chi tiết sản phẩm:

  • Mã số: APM06
  • Số lượng phản ứng trong 1 bộ: 50 phản ứng
  • ANAPURE PCR PRODUCT & GEL PURIFICATION MINI KIT được chế tạo với mục đích tinh sạch sản phẩm PCR (prPCR) hay băng DNA được phân tách trên bản điện di gel agarose một cách đơn giản, nhanh chóng và hiệu quả.
  • Dễ dàng sử dụng ngay, thời gian tinh sạch khoảng 30 phút.