ANAPURE® RNA MINI KIT

Mô tả

Kit tách chiết RNA từ các tiêu bản cố định mẫu mô đúc trong khối nến cột màng silica

Thông tin chi tiết sản phẩm:

  • Mã số: APM11
  • Số lượng phản ứng trong 1 bộ: 50 phản ứng
  • Tách chiết RNA từ các tiêu bản cố định mẫu mô đúc trong khối nến.
  • Hàm lượng acid nucleic >=50ng/µl
  • Độ tinh sạch: 1,8-2,2
  • Dễ dàng sử dụng ngay, thời gian tách chiết khoảng 90 phút.