ANAPURE® FFPE DNA MINI KIT

Mô tả

Kit tách chiết DNA từ các tiêu bản cố định mẫu mô đúc trong khối nến cột màng silica

Thông tin chi tiết sản phẩm:

  • Mã số: APM10
  • Số lượng phản ứng trong 1 bộ: 50 phản ứng
  • Tách chiết DNA từ các tiêu bản cố định mẫu mô đúc trong khối nến.
  • Hàm lượng acid nucleic >=100ng/µl
  • Độ tinh sạch: 1,8-2,2
  • Dễ dàng sử dụng ngay, thời gian tách chiết khoảng 90 phút.