ANAPURE® DNA MINI KIT

Mô tả

Kit tách chiết DNA genome chung cho tế bào người/động vật, nấm, vi khuẩn, virus trong các mẫu máu, huyết thanh, huyết tương và các dịch cơ thể bằng cột màng silica

Thông tin chi tiết sản phẩm:

  • Mã số: APM08
  • Số lượng phản ứng trong 1 bộ: 50 phản ứng
  • Tách chiết DNA genome chung cho tế bào người/động vật, nấm, vi khuẩn, virus trong các mẫu máu, huyết thanh, huyết tương và các dịch cơ thể
  • Hàm lượng acid nucleic >=100ng/µl
  • Độ tinh sạch: 1,8-2,2
  • Dễ dàng sử dụng ngay, thời gian tách chiết khoảng 60 phút.