ANAPURE® BACTERIAL DNA MINI KIT

Mô tả

Kit tách chiết DNA của vi khuẩn bằng cột màng silica

Thông tin chi tiết sản phẩm:

  • Mã số: APM02
  • Số lượng phản ứng trong 1 bộ: 50 phản ứng
  • Tách chiết DNA của vi khuẩn
  • Hàm lượng acid nucleic >=50ng/µl
  • Độ tinh sạch: 1,8-2,2
  • Dễ dàng sử dụng ngay, thời gian tách chiết khoảng 60 phút.