chungnhanKLEP

Phòng Thí nghiệm Trọng điểm Công nghệ Enzyme và Protein quản lý chất lượng

Công ty ANABIO R&D được Quản lý chất lượng và Nghiên cứu phát triển sản phẩm bởi phòng thí nghiệm công nghê enzyme và protein Ngày 19 tháng 05 năm 2011 công ty ANABIO R&D đã ký thỏa thuận hợp tác với Phòng Thí nghiệm Trọng điểm Công nghệ Enzyme và Protein (KLEPT). Theo thỏa thuận này, Phòng thí nghiệm…

Xem thêm