Chứng nhận VSATTP

Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm chính là sự kiểm duyệt của các cơ quan chức năng có thẩm quyền về y tế đối với các cơ sở, đơn vị sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, chứng minh được sản phẩm mình sản xuất đảm bảo…

Xem thêm

Chứng nhận KLEPT

Trường Đại học Khoa học tự nhiên – Phòng Thí nghiệm trọng điểm công nghệ Enzym và Protein xác nhận là đơn vị cung cấp cho Công ty cổ phần Anabio Research & Development các dịch vụ quản lý chất lượng, nghiên cứu và phát triển sản phẩm trợ sinh (Probiotic).

Xem thêm

Chứng nhận FDA

FDA là Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (Food and Drug Administration) đây là cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm của Hoa Kỳ, thuộc Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ. FDA được lập năm 1906, trụ sở chính tại White Oak, Maryland. FDA có…

Xem thêm

Chứng nhận GMP

GMP (Good Manufacturing Practices) là hướng dẫn thực hành sản xuất tốt, áp dụng đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm, dược phẩm nhằm kiểm soát các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình hình thành chất lượng sản phẩm từ khâu thiết kế, xây lắp nhà xưởng, thiết bị, dụng cụ…

Xem thêm
chung chi KLEPT Cert

Chứng chỉ KLEPT

Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Enzym và Protein xác nhận là đơn vị cung cấp cho công ty CP Anabio Reseaech & Development các dịch vụ quản lý chất lượng, nghiên cứu và phát triển các sản phẩm trợ sinh.

Xem thêm