HTV đưa tin về Hội thảo giới thiệu công nghệ đột phát sinh học trong hỗ trợ điều trị các bệnh sinh lý đường ruột

Hội tiêu hóa Hà Nội phối hợp tổ chức Hội thảo giới thiệu “Công nghệ đột phá sinh học trong hỗ trợ các bệnh lý đường ruột”. Đây là phát minh khoa học Việt, xuất khẩu đi hơn 20 quốc gia trên Thế giới! Một giải pháp công nghệ sinh học cho tiêu hóa, bài…