Các đề tài nghiên cứu khoa học mà Anabio đã tham gia cùng với Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Enzym và Protein, Trường ĐHKH Tự nhiên

  Anabio tự hòa là nơi của rất nhiều nhà nghiên cứu khoa học miệt mài làm việc và sáng tạo, giúp những đề tài nghiên cứu khoa học đi vào thực tiễn cuộc sống, đây thực sự là những công trình nghiên cứu đáng tự hào của Việt Nam và cần được nhân rộng…

ANABIO THAM DỰ HỘI NGHỊ MẠNG LƯỚI CÁC NHÀ KHOA HỌC NỮ KHU VỰC CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG 2018

Được sự đồng ý của Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, Hội Liên hiêp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với  Hội Nữ trí thức Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Mạng lưới các nhà khoa học nữ Khu vực Châu Á Thái Bình Dương (INWES-APNN) tại Hà Nội từ ngày 18 đến ngày…