Khách hàng thân thiết đến từ Peru

Ngày 25.10.2017, Anabio đã tiếp đón đoàn khách từ Peru – Châu Mỹ, gồm Ông Cesar Mejia Samillan , Ông Diego Mejia và Ông Alexander Malaga. Khách hàng đã không ngại xa xôi bay đến gặp trực tiếp Tiến sĩ Hòa Anh và có buổi thăm nhà máy. Sau buổi làm việc chi tiết, chúng tôi đã đi…

Xem thêm