Các đề tài nghiên cứu khoa học mà Anabio đã tham gia cùng với Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Enzym và Protein, Trường ĐHKH Tự nhiên

  Anabio tự hòa là nơi của rất nhiều nhà nghiên cứu khoa học miệt mài làm việc và sáng tạo, giúp những đề tài nghiên cứu khoa học đi vào thực tiễn cuộc sống, đây thực sự là những công trình nghiên cứu đáng tự hào của Việt Nam và cần được nhân rộng…